باربری - باربری تهران - باربری سعادت آباد - باربری صادقیه - باربری مولوی - باربری غرب تهران - باربری شرق تهران - باربری گیشا - باربری شهرک غرب – ارزانترین باربری تهران – سریعترین باربری تهران – ارزانترین باربری – باربری با بیمه – باربری ارزان و سریع 12

باربری  

باربری

/bārbari/

طبق تحقیقی که به تازگی انجام داده ایم، معنی لغوی کلمه باربری در فرهنگ لغات مختلف به شرح زیر است:

باربری . [ ب َ ] (حامص مرکب ) عمل باربر. کار حمال .

حمل و نقل : تعمیم وسایل باربری برای توسعه ٔ زراعت نهایت ضرور است .

اداره ای که مباشر امور حمل و نقل است . اداره ٔ حمل و نقل .

۱ – عمل و شغل باربر بردن بار بر دوش و پشت خود .
۲ – اداره ای که مباشر امور حمل و نقل است ادار. حمل و نقل نقلیه .
[carrier] [حمل ونقل دریایی] شخص حقیقی یا حقوقی در یک قرارداد حمل کالا ازطریق دریا یا هوا یا خشکی یا ترکیبی از آنها
  • معنی باربری در فرهنگ فارسی عمید

۱. کار و شغل باربر.
۲. بار بردن؛ حمل‌ونقل.
۳. بنگاهی که به حمل‌ونقل کالا و بار می‌پردازد.

(بَ) 1 – (حامص .) عمل و شغل باربر.

2 – (اِمر.) مؤسسه ای که امور حمل و نقل کالا را به عهده دارد.

  • باربری در واژه های مصوب فرهنگستان

[حمل‌ونقل دریایی] شخص حقیقی یا حقوقی در یک قرارداد حمل کالا ازطریق دریا یا هوا یا خشکی یا ترکیبی از آنها